تماس با ما

پتروتاپ شرق

دفتر مرکزی

کرمان، بلوار شهید صدوقی، نبش کوچه شماره 2

تلفن : 32452216 (034) الی 17 –  فکس : 32443145(034)

دفتر تهران

کارگر شمالی، خیابان گردآفرید، کوچه نوشاد، پلاک 2

تلفن : 861014100 (021)

دفتر HSE و نظارت

کرمان، اتوبان هفت باغ علوی، کیلومتر 298+1

تلفن : 33257191 (034) الی 93

;